KATHERINE KRONK MOTIKA
BIRTH1872 Dec 18
PARENTSVasil Kronk
Maria Kolac
IMMIGRATION1904
SPOUSESJohn Anton
John Motika
RESIDENCElower Manhattan, NY
Herminie, PA
DEATH1955

Please contact the editor to include additional information or photos about this person.